Edinor-ek Tokiko Energia Komunitate eredua sortu du CEL (“Comunidad Energética Local”) eta TEK (“Tokiko Energia Komunitatea”) izenpean, bereizten dituen IRAUNKORTASUNA, EFIZIENTZIA eta GARDENTASUNAren gainean osatutako zenbait ezaugarri konbinatzen dituena.

Edinorrek sustatutako Tokiko Energia Komunitateek (TEK) IRAUNKORTASUNEAN, ERAGINKORTASUNEAN eta GARDENTASUNEAN oinarritutako zenbait ezaugarri dituzte bereizgarri:

 • Km0

  Instalazioek tokiko hiri zein enpresa eremuetan ekoizten dute energia, azken kontsumiotzailearengandik 500 metro eskasera

 • Zero isurpen

  Kontsumitzen duten energia guztiak Jatorri Iraunkorraren Bermea du

 • Aurrezkiak sortzen dituzte

  Elektrizitate-fakturan aurrezkiak bermatzen dizkie parte-hartzaileei

 • Irisgarriak

  Ez du sartzeko oztoporik. Hasierako inbertsiorik eta irauteko konpromisorik gabe

 • Irekiak

  Herritarren, deuda txikien, ETEen eta Toki Entitateen partaidetzara

 • Malguak

  TEKak irauteko bokazioarekin sortu diren arren, TEKeko kideak Komunitateetatik irten daitezke egokitzat jotzen duten unean

 • Gardenak

  TEKeko kideek elektrizitate-kontsumoari eta Komunitatearen funtzionamendu operatiboari dagokien informazioa eskura dezakete une oro, online aplikazio baten bitartez

 • Adimenduak

  Edinorrek kudeaketarako garatu dituen aplikazioek instalazioen errendimendua optimizatu eta instalazioak hobeto aprobetxatzeko aukera ematen diete TEKeko kideei

 • Erabakitzeko autonomia

  TEKeko bazkideek erabakitzen dute zein komertzializatzailerekin kontratatzen duten urtero beren elektrizitatea instalazioak sortzen duens osatzeko. Horrela, energia % 100 berriztagarria dela ziurtatzen dute

 • Tokio garapenari emiten dion ekarpena

  Bai instalazio fotovoltaikoak gauzatzeko lizitazioetan, bai horien mantentze-lanetan, tokiko enpresa eta eragileen sarrera sustatzen da

Edinor-ek sustatutako TEKek honako ONURAK dituzte:

Icono beneficios medioambientales

Onurak ingurumenean

Icono beneficios económicos

Onura ekonomikoak

Icono beneficios sociales | Edinor

Onura sozialak

Edinorrek ingeniaritzako, energia-kudeaketa aurreratuko eta laguntza teknikoko ZERBITZUAK eskaintzen dizkie TEKei:

 • null

  Sustatu eta gauzatu

  giltza eskura, TEKaren titulartasunari lotutako instalazioak

 • null

  Instalazioak

  Segurtatzea eta mantentzea

 • null

  Bermatu

  TEKak ekoitzi edo erositako energia guztiak iturri iraunkorretatik sortua dela (Jatorri-bermea)

 • null

  Laguntza teknikoa

  TEKarentzat, sareko energiaren erosketa lehiakorragoa egin dezan, bere titulartasuneko instalazioetan ekoitzitako energiaren osagarritzat

 • null

  Tresnak ematea

  TEKari energia-kudeaketa gardena eta eraginkorra egiten lagunduko diotenak

 • null

  Aholkularitza

  TEKaren energia-kudeaketaren hobekuntzei buruzkoa, teknologia zein erregulazio arloetan izandako aurrerapenei lotuta

 • null

  Finantzaketa lortzea

  baita TEKaren instalazioetan egindako inbertsioetarako laguntza publikoak ere, hala badagokio

 • null

  Laguntza

  TEKa eratzen

 • null

  Administrazioa eta kudeaketa operatiboa

  TEKan eta instalazioen aseguramendua eta mantentze-lana

Balorea udalentzat

Euren udalerrietan TEKak osatzea sustatuz, honakoa lortzen dute Udalek:

1

Egungo eredu energetikoa autokontsumora eta sorkuntza banatura begira eraldatzea, herritarra energiaren beraren ardatz gisa kokatuta.

2

Instalazio propiorako lekurik ez duten herritarrei eta merkatal-guneei instalazio fotovoltaikoaren kudeaketarako sarbide-alternatiba bat erraztea.

3

Autokontsumoaren garapenerako eta energia kontsumitzaile gisa herritarren ahalduntzerako laguntzea.

4

“Zero-Zero” (Zero km eta zero isuri) energiaren garapena erraztea.

5

Udalerrian berriztagarrien ekoizpen kuota gehitzea eta Negutegi Efektuko Gasen (NEG) isuriak gutxitzea.

6

Herritarren artean eta herri mailan kultura energetiko berria zabaltzea.

7

Trantsizio energetikoko politika europarrak indarrean jartzea partekatutako autokontsumoko Tokiko Energia Komunitateen (TEK) sorreran lagunduta.

8

“EU Next Generation” Europar Funtsen finantzazioa lor lezaketen planak eta egitasmoak garatzea.

Lankidetza

Edinor Udalarekin lanean ariko da TEKa abiarazteko, honakoak eginez:
 • Plaka fotovoltaikoen instalazioa egiteko moduko udal eraikin publikoen eta horietako bakoitzak energia ekoizteko duen ahalmenari buruzko azterketa egitea.
 • Energia Komunitatearekin bat egin dezaketen herritarrak eta, hala balitz, merkatal-guneen zenbatekoa zehaztea, autokontsumitutako energia maximizatzeko helburua eta ekimenaren inpaktu positiboarena aintzat hartuta.
 • TEKak egin beharreko instalazioaren gutxi gorabeherako aurrekontua.
 • Komunitatean kideak gehitzeko kanpainan laguntzea.
 • Interesatutako herritarrei eta merkatal-guneei TEKeko kide izateko aurreinskripzioa egitea ahalbidetuko dien tresna diseinatzea.
 • TEKari sortzeko babesa ematea.
 • TEKarekiko akordioan udal estalkiak uzteko Udalari aholkularitza eskaintzea.
 • Bertako hornitzaileen identifikazioa, ahal izatekotan horren instalazioan eta/edo mantenuan aritu litezkeenak.

2018/2001 Europako Zuzentarauak honela definitu ditu Energia Berriztagarrien Komunitateak:

“Borondatezko parte-hartze irekian oinarritutako entitate juridikoak, autonomoak dira eta bazkideek kontrolatzen dituzte hain zuzen. Bazkide horiek pertsona fisikoak, ETEak edo tokiko agintariak izan daitezke, baina beti ere, entitate juridiko horren jabetzakoak diren energia berriztagarriei buruzko proiektuetatik hurbil egon behar dira eta euren helburu nagusia bazkide edo kideei edo lan egiten duten tokiko eremuei onurak ingurumenean, onura ekonomikoak eta onura sozialak ematea izan bahar da, eta ez irabazi finantzarioak ematea”.

TEK motak

HIRI EREMUKO TEKak

Hiri-inguruneetan, bizilagunei eta saltoki txikiei zuzenduta.

LANDA EREMUKO TEKak

5.000 biztanletik beherako Erronka demografikoko udalerrietan

ENPRESA EREMUKO TEKak

ETEei zuzenduta eta industriaguneetan, enpresa-parkeetan, teknologia-parkeetan eta antzekoetan garatuta.

HEZKUNTZA EREMUKO TEKak

Ikastetxeetako estalkietan jarritako instalazio fotovoltaikoen inguruan sortutakoak.