Energia banatua: Trantsizio Energetikoa bultzatuz

Sorkuntza banatua izenaz ezagutzen da azken kontsumitzailearengandik hurbil dauden tokiko hainbat iturri txikik egindako elektrizitate-ekoizpena. Hortaz, sorkuntza-zentro gutxi batzuetan egin eta kontsumitzaileengana iristeko garraio-sare zabalak behar dituen ohiko ekoizpen handi eta zentralizatutik bereizten da.

 

  • Garbia da, energia-iturri berriztagarriak erabiltzen dituen heinean, batez ere eolikoa eta fotovoltaikoa, eta bereziki azken hau, erraztasun osoz txertatzen baita hiri-inguruneetan eta enpresak pilatzen diren eremuetan.
  • Eraginkorra da, kontsumitzen den lekutik hurbil sortzen baita, garraioari nahiz banaketari lotutako galerak murriztuz.
  • Aurrezkia dakar, izan ere, tokiko instalazioetan sortutako energia garraioari lotutako bidesari-tasetatik salbuetsita dago eta ez du merkaturatze-kosturik.
  • Energia-sistema iraunkorragoa garatzen du, izan ere, energia berdearen ekoizpena areagotu, energia-iturriak dibertsifikatu eta autonomia handiagoa ematen die azken kontsumitzaileei.

Tokiko Energia Komunitateak (TEK)

2019/944 Zuzentarauak honela definitu ditu Energia Komunitateak:

Borondatezko parte-hartze irekian oinarritutako entitate juridikoak, bazkideen edo kideen kontrol eraginkorraren menpekoak, kideei energia-sorkuntzan parte hartzea proposatu (iturri berriztagarrietako sorkuntza nahiz banaketa, horniketa, kontsumoa, agregazioa, energia-biltegiratzea edota energia-eraginkortasunerako zerbitzuak barne hartuz) eta horri lotutako ingurumen, ekonomia zein gizarte arloetako onurak eskaintzea xede dutenak”.

 

TEKak Europako zuzentarauek arautu eta sustatzen dituzte, egokitzat jotzen baitira egungo elektrizitate-eredua ordezkatuko duen eredu berria bultzatzeko, ezaugarri hauen arabera:

  • Deskarbonizatua. Sorkuntza fosilean oinarritutako egungo sistema pixkanaka-pixkanaka alde batera utziz.
  • Deszentralizatua. Instalazio handietan ekoitzi eta geroko banaketan eraginkortasunaren galera (garraio zein banaketa arloetako galerak) zein ingurumen-inpaktua (linea elektrikoak) dakartzan egungo elektrizitate-eredua gaindituz. Sorkuntza kontsumoari hurbiltzea da xedea.
  • Kontsumitzaile ahaldunduekin. Hauen eginkizun aktiboagoa sustatuz energia berriztagarriaren ekoizpenean, erosketan, kontsumoan, biltegiratzean nahiz salmentan.

Produktuak eta zerbitzuak

Edinorrek TEKak sustatu eta kudeatuko ditu bi eremu hauetan

HIRI EREMUKO TEKak

Hiri-inguruneetan, bizilagunei eta saltoki txikiei zuzentzen zaizkie.

INDUSTRIA EREMUKO TEKak

ETEeei zuzenduta eta industriaguneetan, enpresa-parkeetan, teknologia-parkeetan eta antzekoetan garatuta.

Eratutako TEKei ere lagunduko die deskarbonizazioa bultzatzeko zein energia-eraginkortasuna hobetzeko proiektuetan.

Aliantzak eta Lankidetzak