Gure erakundean arau hauetara egokitu ditugu gure pribatutasun-protokoloak eta politikak: Datuak Babesteko 679/2016 Europako Erregelamendua (RGPD) eta Norberaren Datuak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5 eko 3/2018 Lege Organikoa. Tratatzen ditugu datuen segurtasunaz eta babesaz arduratzen garelako egin dugu hori.

LEGE INFORMAZIOA

Webgune honetan sartu eta hori erabiltzeko baldintzei buruzko informazioa jaso da atal honetan. Erabiltzaileak baldintza horiek ezagutu behar ditu, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean xedatutako ondorioetarako.

  • Titularra: ENERGÍA DISTRIBUIDA DEL NORTE, S.A.
  • FK: A95991600
  • Egoitza soziala: Barrio San Martin, 5, 48550, Muskiz (Bizkaia)
  • Helbide elektronikoa: rgpd@edinor.es
  • Telefonoa: 946 123 061
  • Erregistro-datuak: Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago. 5930 liburukia, 453. folioa, 1. inskripzioa, BI 75044 orriarekin

WEBEAN SARTZEKO BALDINTZAK

Web-orri hau erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen dio hori egiten duenari, eta berekin dakar lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea. Erabiltzaileak baldintza horiek irakurri beharko ditu web honetan sartzen den bakoitzean, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Web-orri honetako alderdi batzuk, duten berezitasunagatik, lege-ohar hau ordeztu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau berezien mende egon daitezke; beraz, horiek erabiltzen dituen edo haietara sartzen den Erabiltzaileak ere onartu behar ditu.

WEB ORRIA ESTA HORREN EDUKIAK ZUZEN ERABILTZEKO BETEBEHARRA

Web-orri honen eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.), bai eta markak eta gainerako zeinu bereizgarriak ere, ENERGÍA DISTRIBUIDA DEL NORTE, S.A.sozietatearen edo hirugarrenen jabetzakoak dira, eta Erabiltzaileak ez du horien gaineko inolako eskubiderik eskuratzen web-orri honen erabilera hutsagatik.

Erabiltzaileak ez du zertan: a) Web-orri honen edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen eskura jarri, jendaurrean jakinarazi, eraldatu edo aldatu, salbu eta legean jasotako kasuetan edo jabeak edo eskubide horien titularrak berariaz baimendutako kasuetan; b) Web-orri honetan dauden softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitu edo kopiatu, eta jendaurrean jakinarazi edo hirugarrenen eskura jarri, horrek horiek erreproduzitzea badakar; c) hura osatzen duten edukiak ateratzea edo berrerabiltzea .

Erabiltzaileak bere Web-orrietatik web honetara loturak sartu nahi baditu, honako baldintza hauek bete beharko ditu:

a) Esteka etxeko orriarekin bakarrik lotuko da, eta ezin izango du edozein modutan hori kopiatu.

b) Ezin izango da web-orria inguratzen duen markorik ezarri, ezta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo webgune honetatik kanpoko edukiekin batera bistaratzeko aukera ematen duen markorik ere, horrela Erabiltzaileei zerbitzuaren jatorriari edo edukiari buruzko errakuntza edo nahasmena sortzen badie edo sor badiezazkie, konparazio edo imitazio desleialeko egintzarik badakar, ENERGÍA DISTRIBUIDA DEL NORTE, S.A.baltzuaren entzutea, marka eta prestigioa aprobetxatzeko balio badu edo Legeak debekatzen duen beste edozein modutan egiten bada.

c) Esteka egiten duen orrialdetik ezingo da inolako adierazpen faltsurik edo okerrik egin erakundeari edo horren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz.

d) Igorleak ezingo du erakundearen marka edo beste zeinu bereizgarririk erabili bere weborriaren barruan, legeak baimendutako edo webgunearen titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik.

e) Esteka ezartzen duen web-orrialdeak indarrean dagoen legedia bete beharko du, eta ezingo du eduki ez estekatu, legez kontrako edukiak, eduki kaltegarriak, moralaren eta ohitura onen kontrakoak, hain zuzen, ENERGÍA DISTRIBUIDA DEL NORTE, S.A. baltzuak igorlearen ideiak, adierazpenak edo jarduketak babesten edo babesten dituelako ideia faltsua sortzen dutenak edo sor dezaketenak edo Erakundearen jarduerari dagokionez desegokiak izan daitezkenak, kontuan hartuta esteka ezartzen den web-orriaren edukiak eta gai orokorra.

ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA

ENERGÍA DISTRIBUIDA DEL NORTE, S.A. baltzuari ez dagokio webgune honetan programa gaiztorik edo bestelako elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzea. Izan ere, Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko Web honetara sartzean ekipamendu informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, ez da Erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango, baldin eta kalte horiek Web-orri honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akatsek edo deskonexioek eragiten badituzte.

Web-orriko eduki guztiak, hots, adierazpen hutsez eta ez mugatzailetzat hartuta, testu, agiri, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko edo soinuzko eduki guztiak eta horien diseinu grafiko eta iturburu-kode, marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarri guztiak, ENERGÍA DISTRIBUIDA DEL NORTE, S.A. baltzuaren edo hirugarrenen titulartasun esklusibokoak dira (hori da lizentzia-emaile legitimoa), eta Jabetza Industrialaren eta Intelektualaren Legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileak webguneko edukietara sartzeak ez die eskubiderik ematen, ezta horien titulartasunik ere.

Erabat debekatuta dago atal honetan aipatzen diren webguneko informazioa edo elementuak ustiatzea, erreproduzitzea, banatzea, aldatzea, jendaurrean jakinaraztea, lagatzea edo eraldatzea, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabeko edozein euskarri eta bitartekoren bidez. Web-orri honen edukia erabiltzailearen terminalean deskargatu ahal izango da soilik, baldin eta erabilera pribaturako bada eta helburu komertzialik ez
badu.

Aipatutako edozein eskubide urratzea baldintza hauen edota Jabetza Industrialaren eta Intelektualaren legeen urraketa izan daiteke. ENERGÍA DISTRIBUIDA DEL NORTE, S.A. baltzuak beretzat gordetzen du webgune honen jabetza intelektualaren edota industrialaren eskubideak, informazioa edo edukiak urratzen edo hausten dituzten erabiltzaileen aurkako legezko akzioak egikaritzeko aukera.

ERAKUNDEAREN ERANTZUKIZUNAK

Webgune honek estekak izan ditzake Erabiltzaileari Interneteko beste web-orri batzuetara sartzeko aukera emateko. Horrelakoetan, ENERGÍA DISTRIBUIDA DEL NORTE, S.A. esteka horien bidez emandako edukien eta zerbitzuen erantzulea izango da bakarrik, baldin eta esteken ez-zilegitasuna ezagutzen badu eta arretaz desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek uste badu legez kontrako edukiak edo eduki desegokiak dituen esteka bat dagoela, adierazi ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi erabiltzaile horrek dagokion esteka kendu beharko duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti ezagutzen esteketako edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez da erantzule izango haien kalitaterik ezak, deseguneratzeak, erabilgarritasunik ezak, errakuntzak, erabilezintasunak edo legezkotasunik ezak eragindako kalteengatik, eta ez da horien bidez egindako adierazpenen edo emandako eduki edo zerbitzuen erantzule izango, zerbitzu horiek emateko zuzeneko erantzukizuna duenean izan ezik.

LEGERIA APLIKAGARRIA

Lege-ohar hau Espainiako Legeak arautzen du alderdi guztietan. Webgune honetako zerbitzu-prestazioak eta erabilera-baldintza hauek Espainiako Legeak arautzen ditu.